Історія коледжу

  Березнівський лісотехнічний коледж НУВГП розпочав свою освітню діяльність на основі наказу Міністерства лісового господарства України №238 від 26.07.1967 р. як середній спеціальний навчальний заклад для підготовки фахівців лісового господарства.

  4 вересня 1967 року педагогічний колектив у складі директора Новосада М.М., заступника директора з навчальної роботи Кирика П.У., викладачів Новосад Н.Т., Кирик О.П., Шибко К.Р., Шибка В.Г., Почаєвець О.П., Почаєвця В.Н., Гунько Р.М., Стахнюка А.П., Циганця В.Ю. і Гунько В.Т. розпочав навчально-виховний процес. За студентські парти сіли 120 юнаків та дівчат з різних областей Західної України.Підготовка майбутніх фахівців здійснювалась за спеціальностями:
 
Лісове господарство,
Бухгалтерський облік,
Планування на підприємствах лісового господарства і лісової промисловості.  В 1969 році відбувся перший випуск молодих спеціалістів. Дипломи техніків-плановиків і бухгалтерів отримали 56 випускників.

  З 1968 року розпочалося будівництво студентського містечка на площі 10 га. До 1974 року були збудовані студентська їдальня, навчальний корпус на 600 місць, 2 гуртожитки, дитячий садок, 3 будинки для викладачів і працівників, спортивний комплекс «Лісотехнік», котельня, водонапірна башта. В 70-80 роки ХХ ст. розбудова лісного технікуму продовжувалася. На його території з’явились приміщення лісної школи, деревообробна і слюсарна майстерні, гуртожиток №3, 3 будинки для викладачів і працівників, розпочалася закладка дендрологічного парку на площі 30 га.

                               

                             Новосад М.М.,                                                               1972 р.                                                                        Кирик П.У,
                      перший директор, який                                     Урочисто відкрито новий                    заступник директора з навчальної роботи,

працював на цій посаді                                    навчальний корпус                                     який працював на цій посаді

                        з 1967 по 1993 роки                                                                                                                                         з 1967 по 2004 роки

  З метою отримання випускниками вищого освітньо-кваліфікаційного рівня у споріднених ВНЗ за скороченим терміном навчання технікум (наказ Міністерства лісового господарства України №213 від 29.12.1990 р.) було реорганізовано в коледж.

  З 1997 року розпочалася підготовка бакалаврів за спеціальністю "Лісове господарство". Впродовж 10 років було підготовлено 268 бакалаврів лісового господарства, які продовжили навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів і магістрів у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації.

  З метою підготовки фахівців для мисливського господарства, організацій і фірм, які займаються озелененням населених місць, в 2006 році були відкриті нові спеціальності; "Мисливське господарство", "Зелене будівництво і садово-паркове господарство".

  За роки існування коледжу підготовлено більше 12 тисяч техніків і бакалаврів лісового господарства, бухгалтерів, техніків-плановиків, мисливствознавців, фахівців садово-паркового господарства, значна частина яких працює в системі лісового господарства не тільки України, а й в країнах близького зарубіжжя.

З метою популяризації навчального закладу київською студією "Центрнаучфільм" були створені дві документальні кольорові стрічки під назвами "Буду лісоводом" (1976 р.) і "Служити лісу" (1990 р.), а також знято відеофільм "Як стати лісівником" (2005 р.).

     
     1967 р.                                            1967 р.                                           1975 р.
    Навчальний корпус                           Гуртожиток                       Новий навчальний корпус