-->

 
 
 

Бібліотека

Бібліотека коледжу є науковим, навчальним та культурно-освітнім структурним підрозділом, який здійснює бібліотечний та інформаційно-бібліографічний супровід навчально-виховного процесу, наукових досліджень за профілем закладу.

Бібліотекар-бібліограф - Степанюк  Галина  Олександрівна

 

 Бібліотека Березнівського лісотехнічного коледжу НУВГП була створена в 1967 році з початку заснування Березнівського лісного технікуму.

Сьогодні вона має абонемент, читальний зал, книгосховище. Загальний бібліотечний фонд нараховує близько 40 тисяч примірників. Щороку проводиться підписка на  30-40 назв газет і журналів.

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки – це абетковий, систематичний та електронний каталоги, картотеки періодичних видань, методичних вказівок та навчальних посібників.

 

Бібліотека здійснює інформаційну підтримку проведення культурно-масових заходів, семінарів, виховних годин, предметних тижнів. До знаменних і пам’ятних дат оформляються книжкові виставки, тематичні стенди, проводяться перегляди  літератури, бібліографічні огляди та інші заходи для популяризації книжкового фонду.

В роботі бібліотеки застосовуються новітні інформаційні технології, каталог електронних носіїв інформації. В читальному залі бібліотеки функціонує точка доступу Wi-Fi для безкоштовного доступу до мережі Інтернет.