-->

 
 
 

Лісогосподарське відділенняЗавідувач лісогосподарським відділенням

Кравець Олег Миколайович

 

  Лісогосподарське відділення  як окремий структурний підрозділ навчального закладу було створено в 1983 році і сьогодні є найбільшим  відділенням у  коледжі, де навчається майже 300 студентів.  Навчання студентів здійснюється зі спеціальності 5.09010301 «Лісове господарство» за освітньо-професійною програмою молодшого спеціаліста.

  За період роботи підготовлено більше  7 тис. молодших спеціалістів кваліфікації - "технік лісового господарства".  За час навчання спеціалісти здобувають високий рівень професійної підготовки в галузях лісівництва, дендрології, техніки і технології лісовирощування, захисного лісорозведення, захисту і охорони лісу, лісової таксації і лісовпорядкування, технології лісокористування, економіки та організації лісового господарства. Кращі  студенти спеціальності під керівництвом викладачів займаються науковою роботою; беруть участь у студентських науково-практичних конференціях. На відділенні працює 27 викладачів, в тому числі 5 кандидатів наук. Фахову підготовку здійснюють випускові циклові комісії лісівничих і лісотехнічних дисциплін.

 

Випускники відділення мають змогу продовжити навчання у Національному лісотехнічному університеті м. Львова, Національному університеті біоресурсів і природокористування України  м. Києва, Житомирському національному агроекологічному університеті, Надслучанському інституті м. Березного для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр».

 

Спеціальність: «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

Кваліфікація - технік лісового господарства


  Сфера діяльності: випускники можуть працювати на державних лісогосподарських підприємствах, державних лісомисливських господарствах, лісогосподарських підприємствах комунальної та приватної форми власності, лісонасінневих станціях, державних лісозахисних підприємствах, лісовпорядкувальних експедиціях, відокремлених підрозділах дистанції захисних лісонасаджень залізничного та автомобільного транспорту, зеленого будівництва населених пунктів,  тепличних господарствах, лісомеліоративних станціях, мисливських  господарствах , установах, які забезпечують перевірку і оцінку якості ведення лісогосподарських заходів, природних національних дендропарках, заказниках.

 

  Функції фахівця: Випускник повинен відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший  спеціаліст, який передбачає спеціальні вміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у вказаних видах економічної діяльності.

 

  Кваліфікаційна характеристика техніка лісового господарства передбачає комплекс знань, умінь та навичок з організації робіт та керівництва працівниками на лісогосподарських, лісокультурних, лісонасіннєвих,  лісозахисних, лісоохоронних лісомеліоративних, протипожежних, лісозаготівельних та інших роботах пов’язаних із веденням лісового господарства, виконання лісогосподарських робіт щодо створення, формування і вирощування цінних, високопродуктивних насаджень, заготівлі та переробці насіння та продукції побічних користувань, збереження та примноження мисливської фауни, організації мисливського господарства, охорони мисливських угідь, виконання робіт по інвентаризації.

 

Молодший спеціаліст може займати первинні посади:

  Начальник  дільниці; начальник розсадника; помічник лісничого; майстер лісу; майстер дільниці підсочування лісу; майстер тепличного господарства; майстер з лісозаготівель; помічник майстра; технік-лісопатолог; технік-лісомеліоратор; технік-таксатор; помічник техніка; лісник.