-->

 
 
 

Економічне, мисливське і садово-паркове відділення


Завідувач економічного, мисливського і садово-паркового відділення

Хуткий Сергій Тимофійович 

 

   В даний час ведеться підготовка молодших спеціалістів зі спеціальностей – «Лісове господарство» за освітньо-професійною програмою «Мисливське господарство», «Садово-паркове господарство» за освітньо-професійною програмою «Зелене будівництво і садово-паркове господарство», «Облік і оподаткування» за освітньо-професійною програмою "Бухгалтерський облік", «Фінанси, банківська справа та страхування»за освітньо-професійною програмою «Фінанси і кредит». На відділенні навчається більше 200 студентів, які в перспективі працюватимуть в садово-парковому, лісовому і мисливському господарстві, а також в організаціях, підприємствах та установах різних галузей народного господарства всіх форм власності.

 

  Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації в Національному університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Національному лісотехнічному університеті України (м. Львів), Запорізькому національному університеті, Житомирському національному агроекологічному університетіМіжнародному економіко-гуманітарному університеті ім. академіка Степана Дем'янчука (м. Рівне), Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне)Надслучанському інституті НУВГП (м. Березне) за освітньо-професійною програмою бакалавра.

 

 

Спеціальність: "САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

Освітньо-професійна програма: "ЗЕЛЕНЕ БУДІВНИЦТВО І САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

Кваліфікація - фахівець садово-паркового господарства

 

 Сфера діяльності: житлового-комунальні господарства, зелені господарства, ботанічні сади, паркові і тепличні комплекси, розсадники, спеціалізовані агрофірми, підприємницька  діяльність у галузі ландшафтного дизайну, проектно-архітектурні підприємства.


 Функції фахівця: ландшафтне озеленення міських територій, створення ботанічних садів, озеленення промислових територій, озеленення рекреаційних територій, озеленення земель, що рекультивуються, створення та реконструкція дендропарків, озеленення спортивних комплексів, промислове квітникарство, фітодизайн та оздоблення інтер'єрів.


 Посади: фахівці виробничих підрозділів садово-паркового господарства, технік ландшафтного дизайну, озеленювач-квітникар. Випускники спеціальності є фахівцями з вирощування, формування лісових та декоративних насаджень, озеленення населених пунктів, промислових центрів, підприємств та садиб; з проектування, планування та формування ландшафтних об'єктів, лісопарків, парків, зелених зон житлових масивів, садиб.

  

 

Спеціальність:"ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

Освітньо-професійна програма:"МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО"

Кваліфікація - технік мисливського господарства


 Сфера діяльності: підприємства лісової галузі, лісомисливські господарства всіх форм власності (приватної, державної та громадської), біосферні заповідники, зоологічні парки, природні національні парки.


 Функції фахівця: організація роботи з охорони, підтримання чисельності і раціонального використання ресурсів мисливських тварин; забезпечення виконання актів з проведення біотехнічних і мисливських заходів, здійснення контролю за використанням мисливських угідь; проведення боротьби з браконьєрством; організація добування і заготівлі м’яса диких тварин, риби та іншої промислової продукції; підготовка і розробка пропозицій для покращення використання мисливських угідь у господарстві; проведення роботи з розвитку мисливського собаківництва; організація і проведення полювання; керування роботою єгерів і робітників; надання допомоги експедиціям і партіям в проведенні мисливського впорядкування угідь.


  Посади: фахівці виробничих підрозділів мисливського господарства (мисливствознавець, старший єгер, єгер).

Випускники спеціальності є фахівцями збереження та примноження мисливської фауни, організації мисливського господарства, охорони мисливських угідь.

 

 

Спеціальність:"ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ"

Освітньо-професійна програма:"БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК"

Кваліфікація - бухгалтер

 

  Сфера діяльності: фінансові управління, податкові інспекції, контрольно-ревізійні служби, відділи місцевих державних адміністрацій, бюджетні установи і організації, підприємства різних форм власності.


 Функції фахівця: аналіз і прогнозування фінасово-економічних ситуацій, планування, контроль і мінімізація оподаткування підприємства, використання бухгалтерської інформації для вироблення управлінських рішень як перспективного, так і поточного характеру, прийняття неординарних управлінських рішень на основі фундаментальних знань правових норм господарювання і оподаткування, організація аудиту як найважливішого елемента інфраструктури ринкової економіки.


 Посади: бухгалтер, бухгалтер-ревізор, касир, касир-експерт, рахівник, інспектор в галузі управління, інспектор з інвентаризації, інспектор-ревізор.

 

      

 

   Навчальним планом підготовки молодшого среціаліста спеціальності "Облік і оподаткування" передбачена грунтовна фундаментальна економічна пілготовка. Велика увага в процесі навчання приділена формування циклу дисциплін професійно-практичної підготовки, які формують знання і вміння необхідні випускникам для успішної роботи на керівних посадах бухгалтерських та фінансово-еономічних служб у різних сферах та галузях економіки. Особливістю підготовки фахівців у галузі обліку і аудиту за вказаним напрямом є те, що отримані знання і вміння можуть бути використані практично у всіх сферах та галузях економіки. Навчальні плани повністю відповідають вимогам роботодавців і насичені сучасними дисциплінами професійно-практичної підготовки з вивчення бухгалтерського обліку, фінансово-економічного аналізу, управлінського обліку, фінансового обліку, податкового обліку, обліку у зарубіжних країнах, аудиту, обліку в банках, обліку зовнішньоекономічної діяльності тощо. 

 

 Спеціальність:"ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ"

Освітньо-професійна програма:"ФІНАНСИ І КРЕДИТ"

Кваліфікація - фахівець в галузі фінансів

  

 Сфера діяльності: банківська і страхова справи, грошовий обіг, фінансовий менеджмент, фінансові рикни, у т.ч. міжнародні, оцінка вартості бізнесу, аудиту, фінансове посередництво (інвестиційні компанії, пенсійні фонди, довірчі товариства, кредитні спілки, лізингові компанії, лотереї, ломбарди, операції з нерухомим майном, фінансування будівництва житла), валютні операції, біржова діяльність, фінанси підприємств, корпоративна власність.


 Функції фахівця:  фінансове посередництво, страхування, керування в банківській сфері, управління та нагляд у сфері оподаткування, організація фінансових служб підприємств та установ різних форм вланостей і гопсподарювання, управління діяльністю холдингових компаній. трастів, фондів, фінансовий лізинг, управління фінансовими ринками, операції з нерухомим майном, державне управління.


 Посади: фінансовій аналітик, фінансовій менеджер, керівник фінансових і економічних підрозділів, аналітик фондового ринку, фінансист в банках, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інших державних та недержавних організаціях і установах, керівник фінансової групи, директор страхової та аудиторської компаній, фахівець на ринку цінних паперів та ринку фінансових послуг, фахівець з біржових операцій, фахівець з фінансово-економічної безпеки підприємства, аналітик з оцінки вартості бізнесу, дилер, брокер, ліквідатор-розпорядник майна підприємств-боржників тощо.

 

    Студенти мають можливість працювати у комп'ютерних класах, опановувати найсучасніші програмні продукти. В навчальному процесі використовуються мультимедійні технології, проводяться практичні заняття з елементами ділових ігор, майстер-класів з запрошенням керівників підприємств. Завдяки інтеграційним зв'язкам студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах.

 

   Коледж співпрацює і має заключені угоди з Національним університетом біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Міжнародним економіко-гуманітарним університетом ім. академіка Степана Дем’янчука (м.Рівне), Національним  університетом водного господарства та природокористування (м. Рівне), Тернопільським національно- економічним університетомНаціональним лісотехнічним університетом України (м.Львів). Окрім цього, наші випускники продовжують навчання  в  Житомирському національному агроекологічному університеті.