Циклова комісія обліково-економічних дисциплін

  Циклова комісія обліково-економічних дисциплін працює з метою організації методичної роботи, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів, вивчення і впровадження новітніх педагогічних технологій, удосконалення навчально-виховного процесу.  Комісії діють згідно Положення про державний вищий заклад освіти та Положення навчального закладу. 

  Склад комісії щороку поповнюється молодими викладачами, колишніми випускниками коледжу, які переймають досвід роботи у досвідчених викладачів-наставників. 

 

Циклова комісія обліково-економічних дисциплін


 

Циклову комісію очолює Случак Наталія Анатоліївна - викладач бухгалтерських дисциплін та економічних дисциплін, кандидат економічних наук, викладач-методист.

Викладач дисциплін: «ІСіТВО», «Економіка, організація та планування лісового гсоподарства». 


Добровольська Олена Іванівна – викладач вищої категорії.

Викладач дисциплін: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Облік зовнішньоекономічної діяльності», "Податкова система".


Вишняк Людмила Марківна - викладач вищої категорії, викладач-методист.

Викладач дисциплін: «Контроль і ревізія», «Фінансовий облік», "Організація. економіка та економічний аналіз мисливських господарств".


Котик Клавдія Миколаївна - викладач бухгалтерських дисциплін, викладач-методист.

Викладач дисциплін: «Бухгалтерський облік», "Фінансовий облік", Особливості обліку лісової галузі".


Трохлюк Тетяна Миколаївна – кандидат економічних наук, викладач вищої категорії.

Викладач дисциплін: "Облік і звітність в бюджетних установах", "Основи аудиту", "Основи підприємництва та управлінської діяльності"

Сидорчук Вікторія Миколаївна – викладач вищої категорії.

Викладач дисциплін: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Фінанси», «Введення в спеціальність»

 

  При цикловій комісії обліково-економічних дисциплін діє лабораторія «Навчальна бухгалтерія», яка повністю забезпечена матеріалами для проходження навчальної практики з дисципліни «Фінансовий облік».

  Лабораторія «Навчальна бухгалтерія» діє відповідно до положення про навчальну практику. Метою навчальної практики  з фінансового обліку та інформаційних систем і технологій в обліку є оволодіння студентами системою умінь і навичок з конкретних дисциплін. На навчальній практиці студенти вчаться самостійно застосовувати сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення, користуватися базами даних джерел в мережі Internet. 

  

 


Марків Галина Григорівна - викладач економічних дисциплін, викладач-методист.

Викладач дисциплін: «Статистика», «Фінанси підприємств», «Економічний аналіз»


Колісник Ольга Миколаївнавикладач вищої категорії.

Викладач дисципліни: «Економіка підприємств»


 

Мельник Наталя Петрівнавикладач першої категорії.

Викладач дисциплін: «Казначейська справа», «Менеджмент», «Підприємництво»


 

Мосійчук Алла Ярославівнавикладач першої категорії.

Викладач дисциплін: «Гроші та кредит», «Економіка підприємства», «Економічна теорія»


  Щороку проводиться тиждень циклової комісії, який дозволяє студентам показати як професійні знання, так і кмітливість та артистичність. Під час проведення тижня проходять олімпіади з дисциплін «Фінансовий облік», «Податкова система», «Контроль і ревізія», «Економічний аналіз»; зустрічі  з працівниками обліку, колишніми випускниками коледжу;  конкурс стінних газет.