Формування ключових компетентностей

Формування ключових компетентностей
в процесі навчання природничих дисциплін
через використання інноваційних освітніх технологій
 
Компетентність - динамічна  комбінація знань, умінь,
навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших
особистих якостей, що визначає здатність особи успішно
соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу
навчальну діяльність. 

Закон України „Про освіту”
 

 
Україна, використовуючи досвід країн Західної Європи у формуванні компетентнісної освіти, прийняла нормативно-правові документи, а саме: Закон України  «Про освіту», «Концепцію Нової української школи», що стали підґрунтям реформування вітчизняної освіти відповідно до сучасних вимог.    
 
Використовуючи Рекомендації Європейського Парламенту та Ради (ЄС) «Про основні компетенції для навчання протягом усього життя» реалізація освітніх стандартів та програм повинна забезпечувати формування у випускника школи 
10 ключових компетентностей НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ:
 
1. Спілкування державною і рідною (у разі відмінності) мовами. 
2. Спілкування іноземними мовами. 
3. Математична грамотність.
4. Компетентності в природничих науках і технологіях. 
5. Інформаційно-цифрова компетентність.
6. Уміння навчатися впродовж життя. 
7. Соціальні і громадянські компетентності.
8. Підприємливість. 
9. Загальнокультурна грамотність.
10. Екологічна грамотність і здорове життя. 
 
Для обговорення цих питань днями на базі коледжу відбулося  засідання методичного об’єднання викладачів природничих дисциплін закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації Рівненщини.

 
 
Учасники методоб’єднання, а це представники 9 навчальних закладів області, почули розповідь заступника директора з навчальної роботи Мосійчука Р.С. про історію лісотехнічного коледжу, заслухали виступи завідувача навчально-методичного кабінету Федорова М.П. („Компетентнісний підхід в освітньому процесі коледжів як один із засобів підвищення професійної підготовки студентів”) і викладача біології Юрченко І.М. („Формування ключових компетентностей в процесі вивчення біології”) щодо компетентнісного підходу до підготовки молодших спеціалістів.     
 
В обговоренні цих питань взяли участь методист ради директорів закладів вищої освіти області І-ІІ рівнів акредитації Процюк В.К,  голова обласного методичного об’єднання викладачів природничих дисциплін Кондратюк І.В.
 
 
 
Гості побували на показовому навчальному занятті з хімії викладача вищої категорії Скорик З.М., яке проводилось в групі студентів першого курсу (ЛГ-12) лісогосподарського відділення. Застосовуючи інтерактивні технології, досвідчений педагог вміло  організувала роботу студентів з дослідження теми „Хімія і їжа”. Колеги дали високу оцінку професійній майстерності викладача, відмітили активну участь студентів при вивченні нового матеріалу.
 
 
 
Учасники методоб’єднання відвідали дендрологічний парк коледжу загальнодержавного значення, про історію створення якого розповіла інженер-дендролог Островська В.А. і отримали на згадку брошуру „Краса рукотворного парку”. 
 

Андрій Юрченко, канд. пед. наук,

голова циклової комісії

природничо-математичних дисциплін коледжу