Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін

«Якщо буде світло в душі, буде краса в людини, якщо є краса в людини, буде гармонія в домі, якщо є гармонія в домі, буде порядок у нації, якщо є порядок у нації, буде мир у світі»

 

   Під таким гаслом працює в коледжі циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін.
   Предметна комісія соціально-гуманітарних дисциплін створена з метою формування духовного світогляду студентської молоді, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, прилучення до культурних надбань українського народу і людства в цілому.
 
   Склад комісії: Ралець Наталія Володимирівна, Гарбар Тетяна Йосипівна, Гоголь Володимир Васильович,  Дорож Ірина Петрівна, Карпишина Ірина Анатоліївна, Мельник Олена Сергіївна, Невірковець Тетяна Михайлівна, Рачок Віталій Павлович, Шекель Оксана Іванівна, Кравцова Оксана Леонідівна.

Основні завдання циклової комісії:

  • розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу;
  • розробка методик застосування комп'ютерних та інших сучасних технологій у навчальному процесі при вивченні дисциплін суспільного та гуманітарного циклу;
  • підготовка, розгляд й обговорення матеріалів для проведення вступних, семестрових екзаменів, заліків і державної атестації студентів, іншої документації для контролю знань студентів;
  • організація та проведення тижня циклової комісії, семінарів-практикумів, науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів тощо;
  • представлення результатів наукових досліджень, творчої діяльності студентів у фахових виданнях, предметних конференціях;
  • підготовка студентів для участі в Міжнародних конкурсах, предметних олімпіадах;
  • участь викладачів у професійних конкурсах;
  • участь у виховній роботі студентів.
   Наша царина – суспільні та гуманітарні науки, виховання патріотичних засад у студентському середовищі, розширення кругозору студентів, розвиток  їх  аналітичних  можливостей і  позитивних  людських якостей. Ми не  боїмося  змін  та  інновацій, постійно експериментуємо у навчальному процесі, одними  з  перших починаємо застосовувати  нові технології  у  навчанні, приймаємо участь у всіх масових заходах навчального  закладу і  знаходимось  у  самому  центрі  виховної роботи.
   

   На циклі працюють однодумці-професіонали, багаті на творчі шукання і здобутки. Тут поєднався авторитет і  багаторічний досвід викладачів-наставників з  креативністю і молодим запалом тих,  хто тільки починає  свій  шлях на педагогічній ниві. Викладачі циклової комісії постійно працюють над удосконаленням методики проведення навчальних  занять  та  позааудиторних  заходів,  підвищенням професійної майстерності, вивчають і впроваджують новітні педагогічні технології.
 
   В арсеналі предметної комісії - три  кабінети  іноземної мови, два кабінети історії та кабінет української мови і літератури,  які  забезпечені магнітофонами, використовують мультимедійні  проектори.
 
   Під час навчально-виховного процесу викладачі намагаються створити атмосферу позитивно-орієнтовану на кожного студента.
 
   На заняттях з української мови та літератури, світової літератури  значна увага приділяється розвитку особистості студента, формуванню мовленнєвої культури.
  

   Викладачі суспільних дисциплін формують у молодих людей почуття патріотизму та національної свідомості.
 

  Заняття з іноземних мов дають можливість студентам не тільки розвинути комунікативні навики та поповнити свої знання про країни, мова яких вивчається, але й підготуватися для самостійної роботи над  іншомовною фаховою літературою.
  

   Викладацький склад циклової комісії намагається, окрім ґрунтовних знань з дисциплін, прищепити своїм вихованцям і високі моральні якості. Колектив щоденно працює над тим, щоб кожен студент  усвідомлював  загальнолюдські  та національно-патріотичні  цінності.
 
   За багаторічну сумлінну працю, вагомі досягнення у навчальній, організаційно-методичній та науковій роботі викладачі циклової комісії мають подяки, почесні грамоти.
 
 Склад циклової комісії:
 

 Ралець Наталія Володимирівна
Голова циклової комісії
Викладач-методист, працює в коледжі з 1995 року, викладає дисципліни "Українська мова", "Українська література", "Зарубіжна література", "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Навчалася на факультеті іноземної філології в Рівненському державному педагогічному інституті, який закінчила в 1995 році і отримала спеціальність "Вчитель російської мови та літератури народув світу". В 1996 році закінчила навчання на факультеті української філології Рівненського державного педагогічного інституту за спеціальністю "Вчитель української мови та літератури".
 
Коло професійних інтересів: впровадження інтерактивних технологій в процесі навчання (метод проектів, рольові ігри), літературно-пошукова робота, формування творчої високоморальної, грамотної особистості.
 
 
Мельник Олена Сергіївна
Викладач вищої категорії, працює в коледжі викладачем "Англійської мови", "Англійської мови (за професійним спрямуванням)" з 2000 року. Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов у 1990 році за спеціальністю "Вчитель іноземної мови (англійська, іспаньска)".
 
Коло професійних інтересів: інноваційна методика викладання іноземних мов, інтерактивне навчання на заняттях англійської мови та під час проведення гурткової роботи.
 
 
Гарбар Тетяна Йосипівна
Викладач вищої категорії, в навчальному закладі працює з 1995 року, викладає дисципліни "Українська мова", "Українська література", "Українська мова (за професійним спрямування)". Закінчила факультет української філології Рівненського державного педагогічного інституту за спеціальністю "Вчитель української мови та літератури".
 
Коло професійних інтересів: формування студента як творчої та патріотичної особистості, пошукова робота "Література рідного краю", творчі зустрічі, літературно-музичні композиції.
 
 
Кравцова Оксана Леонідівна
Викладач ІІ категорії, в коледжі працює викладачем "Української мови та літератури" з 2012 року. Навчалася у Волинському державному національному університеті на факультеті української філології, який закінчила в 2006 році, спеціальність "Вчитель української мови та літератури".
 
Коло професійних інтересів: розвиток творчих здібностей студентів, формування активної особистості.
 
 
Рачок Віталій Павлович
Заступник директора з виховної роботи
Викладач І категорії, з 2006 року на посаді викладача дисциплін "Англійська мова", "Англійська мова (за професійним спрямуванням)", "Латинська мова". Закінчив факультет міжнародних відносин слов'янських країн Рівненського інституту слов'янознавства в 2006 році за спеціальністю "Історія та іноземна мова", в 2008 році - магістратуру при Рівненському державному гуманітарному університеті.
 
Коло професійних інтересів: робота з творчими, обдарованими студентами, впровадження інтерактивних технологій в процесі навчання, національно-патріотичне виховання молоді.
 
 
Дорож Ірина Петрівна
Викладач І категорії, прцює в коледжі з 2006 року викладачем "Англійської мови", "Англійської мови (за професійним спрямуванням)", "Зарубіжної літератури". Навчалася на факультеті іноземної філології Рівненського державного гуманітарного університету, який закінчила в 2004 році за спеціальністю "Вчитель іноземної мови (англійська, німецька) та світової літератури".
 
Коло професійних інтересів: застосування новітніх технологій в процесі вивчення іноземної мови, проводить пошукову роботу щодо творчості письменників світової літератури.
 
 
Гоголь Володимир Васильович
Викладач вищої категорії, працює в коледжі з 2006 року викладачем предметів"Історія України", "Всесвітня історія", "Культурологія", "Основи правознавства". 
Навчався на історико – соціологічному факультеті Рівненського державного гуманітарного університету, який закінчив у 2005 році з відзнакою  за спеціальністю "Вчитель історії та основ правознавства". В 2006 році закінчив Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю « Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти. Викладача історії у вищих навчальних закладах.

Коло професійних інтересів: формування студента як патріота своєї держави, застосування новітніх технологій в процесі вивчення, проводить пошукову роботу, сприяє вихованню в студентської молоді в дусі громадянина демократичного суспільства. 

 
Невірковець Тетяна Михайлівна
Викладач вищої категорії, працює в коледжі з 1998 року викладачем предметів"Історія України", "Всесвітня історія", "Культурологія","Соціологія", "Основи філософських знань".
Навчалася на історико – соціологічному факультеті Рівненського державного гуманітарного університету, який закінчила в 2000 році з відзнакою  за спеціальністю "Вчитель всесвітньої історії".
 
Коло професійних інтересів: застосування новітніх технологій в процесі вивчення, проводить пошукову роботу, приймає активну участь в національно-патріотичне виховання молоді.


Шекель Оксана Іванівна
Викладач вищої категорії, в навчальному закладі працює з 2000 року, викладає дисципліни «Історія України», «Всесвітня історія».
Закінчила з відзнакою  історико-соціологічний факультет Рівненського державного гуманітарного університету за спеціальністю «Вчитель історії та народознавства».

Коло професійних інтересів: впровадження інтерактивних технологій на заняттях з історії, формування студента як творчої та патріотичної особистості.


 
Карпишина Ірина Анатоліївна
Викладач ІІ категорії, працює в коледжі з 2006 року, викладає дисципліни:"Образотворча грамота", "Культурологія".
Навчалася на факультеті "Інститут мистецтв" Волинського державного університету ім. Лесі Українки за спеціальністю "Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво".
 
Коло професійних інтересів: розвиток творчих здібностей студентів на заняттях з образотворчого мистецтва шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій.

   
   Щорічно циклова комісія проводить тиждень заходів циклу, які спрямовані на розвиток пізнавально-розумової активності студентів, підвищення їх культурного рівня, виховання особистісно-орієнтованого фахівця шляхом цілеспрямованої інформаційно-освітньої роботи.