Циклова комісія лісівничих та лісотехнічних дисциплін


 

    Циклова комісія лісівничих і лісотехнічних дисциплін працює над проблемою: 


"Оптимізація використання сучасних освітніх технологій при вивченні предметів лісівничих і лісотехнічних дисциплін"

   Викладачі комісії ефективно використовують інтерактивні та інтегровані методи навчання, сучасні ТЗН, різні форми організації самостійної роботи студентів. Членами комісії підготовлено ряд тематичних мультимедійних презентацій, навчальних відеофільмів і фрагментів, методичних посібників для самостійного опрацювання навчальних дисциплін. Розширюється використання комп’ютерних програм для проведення лабораторних і практичних занять. Студенти мають можливість поглибити набуті теоретичні знання і удосконалити практичні навички, займатися науково-дослідною роботою на заняттях предметних гуртків лісогосподарського напряму.
   Традиційним для циклової комісії є щорічне проведення тижня циклової комісії лісівничих та лісотехнічних дисциплін, під час якого студентів залучають до участі у брейн-рингу, вікторинах, олімпіадах, тематичних радіовиступах, підготовці стінгазет  та інших цікавих заходів.
   Маючи власний педагогічний досвід викладачі комісії намагаються передати свою педагогічну майстерність не тільки студентам, а й викладачам-початківцям. Саме освіта ХХI століття передбачає формування відповідальної особистості, вміння критично мислити та опрацьовувати різноманітну інформацію.
   До навчальних дисциплін лісівничого спрямування належать: "Лісівництво", "Лісові культури і лісомеліорація", "Лісові культури", "Лісозахист", "Рекреаційне лісівництво", "Захист рослин", "Дендрологія і лісівництво", "Охорона і захист лісу", "Вступ до спеціальності".
   Студенти спеціальності "Лісове господарство" демонструють набуті знання і практичні навики з лісівничих дисциплін під час проведення лісового багатоборства. 

 

 

Циклову комісію очолює Блищик Іван Володимирович

Викладач дисципліни: "Лісівництво".

Освіта: повна вища, викладач вищої категорії, педагогічне звання „старший виладач, викладач-методист", науковий ступінь „кандидат сільськогосподарських наук" зі спеціальності лісовпорядкування і лісова таксація. Навчально-методична робота поєднується із науковою діяльністю. За період 2006-2015 років підготовлено до друку 23 наукові статті та тези доповідей на конференції, які були надруковані у фахових виданнях вищих учбових закладів ІІІ-ІV рівня акредитації. Видано монографію: Фітомаса вільшняків Західного Полісся України. – 237 с. 

 

 

Кравець Олег Миколайович – завідувач лісогосподарського відділення, спеціаліст другої категорії.    
Викладає дисципліну: "Лісові культури"

 

Михайлюк Василь Михайлович - кандидат сільськогосподарських наук, викладач

вищої категорії, педагогічне звання ‒ „старший викладач".

Викладає дисципліну: "Лісові культури і лісомеліорація"


 

Михайлюк Марія Степанівна - викладач вищої категорії. 
Викладає дисципліну: "Лісові культури і лісомеліорація"

 


 

Шевчук Зоя Станіславівна - викладач вищої категорії.
Викладач дисциплін: "Лісозахист", "Захист рослин", "Охорона і захист лісу"

 


 

 

 
 

   До навчальних дисциплін лісотехнічного спрямування належать:  "Геодезія", "Деревинознавство і лісове товарознавство ", "Лісова таксація і лісовпорядкування", "Лісокористування, "Механізація лісового господарства", "Недеревні ресурси лісу", "Основи охорони праці", "Охорона праці в галузі".

Кутя Микола Михайлович - спеціаліст вищої категорії. Педагогічне звання «викладач – методист».

Викладає дисципліну: «Лісова таксація і лісовпорядкування»


Вишняк Микола Олексійович - спеціаліст вищої категорії.

Викладач дисциплін: «Механізація лісового господарства», «Механізація галузевих підприємств», «Основи креслення»


Гончар Микола Володимирович - спеціаліст вищої категорії, директор коледжу.

Викладає дисципліну: «Охорона праці в галузі»


Гулій Микола Петрович - спеціаліст вищої категорії.

Викладає дисципліну: «Деревинознавство і лісове товарознавство»


Куліш Петро Андрійович - спеціаліст вищої категорії.

Викладає дисципліну: «Геодезія»


Левчук Сергій Борисович - викладач I категорії.

Викладає дисципліну: «Недеревні ресурси лісу»


Муравинець Сергій Михайлович - викладач вищої категорії.

Викладач дисциплін: «Геодезія», «Основи геодезії»


Ніжаловський Юрій Володимирович - викладач вищої категорії. Педадогічне звання «викладач – методист».

Викладає дисципліну: «Лісова таксація і лісовпорядкування»


Прокоф’єв Микола Миколайович - викладач I категорії.

Викладач дисциплін: «Лісокористування», «Основи охорони праці»


Хуткий Сергій Тимофійович - викладач вищої категорії, завідувач відділення «Мисливське господарство» та «Зелене будівництво і садово-паркове господарство».

Викладає дисципліну: «Механізація лісового господарства»

   
   Заняття проводять у профільних навчальних кабінетах і лабораторії, п‘ять з яких обладнанні мультимедійними проекторами і ноутбуками.

Назва кабінету, лабораторії

Прізвище, ім., по батькові завідувача кабінетом

1. Лісових культур, № 1

Кравець Ірина Петрівна

2. Геодезії, № 14

Муравинець Сергій Михайлович

3. Лісівництво, № 15

Блищик Іван Володимирович

4. Захисту і охорони лісу, № 16

Шевчук Зоя Станіславівна

5. Лісової таксації і лісовпорядкування,№ 18

Кутя Микола Михайлович

6. Деревинознавства і лісового товарознавство, № 22

Гулій Микола Петрович

7. Механізації лісового господарства, № 31

Добровольський Олександр Андрійович