-->

 
 
 

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін

 

   Циклова комісія природничо-математичних дисциплін працює під гаслом: «Щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитися самому».

  За останні роки викладачами циклової комісії були підготовлені і захищені у спеціалізованих вчених радах України дисертаційні дослідження, а згодом рішенням Вищої атестаційної комісії було присуджено вчені звання кандидатів педагогічних наук. Це визнання – є клопіткою і ціленапрямленою роботою викладацького і студентського колективів у впровадженні передових педагогічних технологій.

   Навчально-методична робота циклової комісії спрямована на подальше вдосконалення матеріальної та методичної бази викладання дисциплін та використання активних методів навчання, розвиток наукових інтересів студентства, формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів лісового господарства.

   


Основні завдання циклової комісії природничо-математичних дисциплін

· Розробка та використання методичної системи взаємного вивчення природничо-математичних та професійно-орієнтованих дисциплін.

· Підготовка навчально-методичного забезпечення інтегрованого навчання та його впровадження у навчальний процес вивчення дисциплін природничо-математичного циклу. 

· Формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях дисциплін природничо – математичного циклу за сучасних умов.

· Підвищення мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів через професійно-спрямовані зв’язки.

· Методика впровадження комп’ютерних технологій у прцес вивчення дисциплін природничо – математичнго циклу.

· Підвищення ефективності та якості занять як основної форми організації навчально-виховного процесу шляхом використання інтерактивних та інноваційних методів навчання.

· Формування фахової компетентності студентів на заняттях природничо-математичних дисциплін.

 

Юрченко Андрій Станіславович – голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін, кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії. 

Науково-методична проблема над якою працює викладач: Інтегрований курс фізики з дисциплінами лісогосподарського циклу, використання мультимедійних засобів навчання.

Викладач дисциплін: «Фізика», «Астрономія»

 

Косюк Катерина Іванівна – викладач ІІ категорії.

Науково-методична проблема над якою працює викладач: Інтегровані заняття з інформатики.

Викладач дисциплін: «Інформатика», «Інформатика і комп’ютерна техніка», «Методи обчислення і електронно обчислювальні машини»


Чухрай Зоряна Борисівна – кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії.

Науково-методична проблема над якою працює викладач: Розвиток дослідницьких здібностей студентів економічних спеціальностей у процесі навчання математики.

Викладач дисциплін: «Математика», «Вища математика»

 

Мосійчук Руслан Святославович – викладач І категорії.

Науково-методична проблема над якою працює викладач: Використання новітніх інформаційних технологій у процесі формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів лісового господарства.

Викладач дисциплін: «Інформатика», «Інформаційні технології в ландшафтному дизайні»


Натяжко Ірина Миколаївна - викладач І категорії.

Науково-методична проблема над якою працює викладач: Інтерактивні методи навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів під час лекційних занять.

Викладає дисципліну: «Математика»


Мазепа Володимир Миколайович – викладач І категорії.

Науково-методична проблема над якою працює викладач: Методика проведення практичних занять креслення з використанням мультимедійних технологій.

Викладач дисциплін: «Креслення», «Охорона праці», «Основи охорони праці»


Скорик Зоя Марківна - викладач вищої категорії.

Науково-методична проблема над якою працює викладач: Впровадження прогресивних освітніх технологій у навчальний процес коледжу.
Викладає дисципліну:«Хімія»