Порядок звернення

   1. У зверненні має бути зазначено: 
-прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина
-викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
   2. Звернення може бути і усним (викладеним громадянином на особистому прийомі), і письмовим (надісланим поштою). При цьому письмове звернення має бути підписане заявником (заявниками) особисто і з зазначенням дати.
Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями.
Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.
   Письмові звернення до Березнівського лісотехнічного коледжу НУВГП можна надсилати за адресою: 34600, м. Березне, вул. В.Чорновола, 23.
   Графік роботи: понеділок-четвер - 8.00-17.15, п’ятниця - 8.00-16.00

Директор Березнівського лісотехнічного коледжу НУВГП: Гончар Микола Володимирович.
Прийом відвідувачів з особистих питань проводиться в понеділок з 10.00 до 17.00.
Терефон: (03653) 5-60-89

Заступник директора з навчальної роботи: Мосійчук Руслан Святославович.
Прийом відвідувачів з особистих питань проводиться у вівторок з 10.00 до 17.00.
Телефон: (03653) 5-65-19

Заступник директора з виховної роботи: Рачок Віталій Павлович.
Прийом відвідувачів з особистих питань проводиться у середу з 10.00 до 17.00.
Телефон: (03653) 5-64-65