-->

 
 
 

Циклова комісія садово-паркових дисциплін

 

   Циклова комісія з підготовки фахівців спеціальності «Зелене будівництво і садово-паркове господарство» є складовою частиною відділення економічного, мисливського та садово-паркового господарства Березнівського лісотехнічного коледжу НУВГП із 2009 року. 
   Напрямками роботи циклової комісії є оптимізація процесу навчання з використанням прогресивних освітніх технологій та активізації науково-дослідної роботи у відповідності з державними стандартами. 
   Викладачі циклової комісії читають такі дисципліни: «Ландшафтний дизайн», «Квітництво», «Ландшафтна архітектура», «Проектування об’єктів зеленого будівництва», «Організація робіт в садово-парковому будівництві і господарстві», «Грунтознавство з основами землеробства».

 


 

 

   Для покращення роботи викладачів під час навчальних занять та підвищення рівня знань студентів, використовуються інтерактивні методи і технології навчання, спрямовані на розвиток пізнавальної діяльності студентів та формування в них навиків колективної співпраці.
   Матеріальна база комісії садово-паркових дисциплін, забезпечена мультимедійним комплексом, що дає можливість крім сучасного унаочнення подачі нового матеріалу, застосовувати такі прогресивні форми та методи навчання як: інтерактивна лекція, тести з самоперевіркою, еврестична бесіда тощо. 
 


 

Циклову комісію очолює Дума Людмила Михайлівна - викладач вищої категорії.

Викладачє дисциплін: «Квітництво», "Грунтознавство".

Педагогічний стаж роботи - 27 років.

Комунікабельна, доброзичлива, швидко знаходить спільну мову з будь-ким.

Впертість в досягненні мети, працелюбність, готовність завжди прийти на допомогу - це складові її життєвої позиції.


Ковтун Сергій Іванович -  викладач другої категорії.

Викладач дисциплін: «Проектування об’єктів зеленого будівництва», «Газони», «Ландшафтний дизайн»

Комунікабельний, доброзичливий, хороший сім'янин.

Сергій Іванович має практичний досвід роботи на об'єктах зеленого будівництва.

Його хоббі - фізіологія і селекція рослин.

Життєве кредо - В будь-який ситуації залишатися людиною з великої букви.


 

Лазарець Марина Віталіївна - викладач-спеціаліст.

Викладає дисципліну: «Ландшафтна архітектура»


 

Островська Вікторія Антонівна - інженер садово-паркового господарства.


Трофимчук Наталя Арсентіївна - інженер садово-паркового господарства.

 
   
   Здобувати міцні знання, проводити дослідницьку роботу, самостійно опрацьовувати навчальний матеріал,  студенти можуть в  навчальних кабінетах та  предметних гуртках, організованих при цих кабінетах.  Основною метою предметних гуртків «Квітникар», «Архітектор», «Проектант»  є мотивація навчальної діяльності студентів до вивчення фахових дисциплін. Студенти працюють над відповідною тематикою досліджень, створюють мультимедійні презентації і відеофільми, виступають з рефератами, допомагають проводити цікаві екскурсії, зустрічі за круглими столами та виставки дизайнерських робіт. 
 
 
 
Позааудиторна робота циклової комісії садово-паркових дисциплін

   При кожному навчальному кабінеті циклової комісії функціонують предметні гуртки, а саме: «Квітникар», «Озеленювач», «Проектант», основною метою яких є мотивація навчальної діяльності студентів до вивчення фахових дисциплін. 
   Гуртківці працюють над відповідною тематикою досліджень, створюють мультимедійні презентації, виступають перед студентами з рефератами. Також вони допомагають знімати навчальні відеофільми, проводити цікаві екскурсії, зустрічі за круглими столами, виставки робіт та виховні заходи в рамках проведення тижня циклової комісії.