Соціально-психологічна служба

Підпорядковується соціально-психологічна служба заступнику директора з виховної роботи Рачку В.П.

Психологічна служба надає свої послуги студентам, керівника груп, вихователям гуртожитків та викладачам коледжу.

Послуги, що надаються, службою, здійснюються на безоплатній основі.

 

Соціально-психологічну службу представляє практичний психолог Удод Наталія Миколаївна 

 

 

МОЖЛИВОСТІ

 
 

РОБОТА З СОЦІАЛЬНИМ ПЕДАГОГОМ ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ В ІНДИВІДУАЛЬНІЙ ТА ГРУПОВІЙ РОБОТІ:

 • пізнати краще себе (свій характер, здібності, можливості, тип особистості і т.д.);

 • навчитись розуміти себе і свої переживання та адекватно виражати почуття;

 • навчитись розуміти інших людей та їх проблеми;

 • позбутися страхів, переживань, відчуття самотності та інших неприємних відчуттів, психологічної залежності та навчитися боротися з ними;

 • навчитись ставити цілі та досягати поставленої мети;

 • стати впевненим у собі, у своїх силах;

 • полюбити себе та життя;

 • сформувати навички ефективного спілкування;

 • навчитись уникати конфліктів та «правильно» виходити з них;

 • дізнатися як налагодити стосунки з оточуючими людьми та зберегти їх (у тому числі і сімейні стосунки);

 • дізнатися як зберегти або відновити душевну рівновагу;

 • знайти вихід із проблемної ситуації;

 • навчитись самостійно організувати навчальну діяльність та досягати успішних результатів.

 
 Форми роботи та основні принципи організації соціально-психологічної служби

 

 

індивідуальне консультування студентів, керівників груп, вихователів гуртожитків та викладачів коледжу. Психологічне консультування являє собою взаємодію соціального педагога з клієнтом, в ході якого визначається проблема, шляхи її вирішення, формуються нові моделі поведінки, та людина отримує психологічну підтримку і душевний спокій.
Консультація триває зазвичай 50-60 хвилин. У разі потреби подальшого індивідуального консультування, організовуються зустрічі щотижня, двічі на тиждень, або ж згідно іншого інтервалу, залежно від необхідності. Всі рішення щодо подальшого консультування узгоджуються спільно між клієнтом та соціальним педагогом.

 

 

 

психологічна діагностика (індивідуальна і групова); психодіагностична робота включає виконання різних методик, тестів, опитувальників (на виявлення індивідуальних особливостей, міжособистісних відносин, інтелектуальних здібностей, і т. ін.).

 

 

психокорекційна робота, спрямована на подолання негативних явищ в учбовому закладі, в сім'ї, в соціальному оточенні і розвиток здібностей.

 

 

просвітницька робота - роз’яснення актуальних психологічних питань, підвищення психологічної культури та співробітників. Це відбувається під час: 
- зустрічей зі студентськими групами (наприклад, в рамках кураторських годин),
- інформаційних бесід, лекцій та круглих столів психологічного спрямування для студентів, керівників груп, вихователів та викладачів коледжу.
Також у кабінеті соціально-психологічної служби знаходиться постійно діючий інформаційний стенд та власна міні-бібліотека, де допитливі можуть знайти корисну та цікаву інформацію на психологічну тематику.

 

 

 

психопрофілактична робота серед студентів - заходи, спрямовані на збереження психологічного здоров’я; своєчасне попередження відхилень у міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі, попередження наркоманії, алкоголізму, аморального способу життя.

 

 

 

Психокорекційна, просвітницька та психопрофілактична робота проводиться, зокрема, у формі психологічних тренінгів. Психологічні тренінги надають учасникам можливість оволодіти психологічними знаннями, а також професійними уміннями та навичками, які дозволяють вирішувати не тільки свої внутрішньо-особистісні проблеми, проблеми взаємодії з оточуючими і зробити своє життя більш ефективним в цілому, але й використовувати отримані знання у своїй практичній діяльності.

Орієнтовна тематика соціально-психологічних тренінгів:

 • «Самопізнання та саморозвиток»;

 • «Впевненість у собі, тренінг асертивності»;

 • «Ефективність в міжособистісних стосунках»;

 • «Психологія жінки та чоловіка»;

 • «Міжкультурне навчання та діалог»;

 • «Ефективне управління часом (тайм-менеджмент)»;

 • «Вираження емоцій та почуттів»;

 • «Лідерство»;

 • «Прийняття рішень»;

 • «Ефективна само презентація»;

 • «Емпатія»;

 • ”Тренінг ефективного спілкування”;

 • ”Тренінг адаптації та згуртування колективу”;

 • ”Тренінг вирішення конфліктів”;

 • ”Здоровий стиль життя”;

 • ”Толерантність”;

 • ”Вербальне та невербальне спілкування".

Основними принципами організації соціально-психологічної служби є:

 • особистісно-орієнтований підхід до роботи з клієнтами;

 • стимулювання активної позиції того, хто користується психологічними послугами;

 • формування у слухачів прагнення до самовдосконалення і самоосвіти.

Аспекти діяльності та нормативно-правова база

Аспекти діяльності

Практичний аспект діяльності:
забезпечує розв’язання конкретних проблем, що виникають у процесі розвитку особистості, сприяє збереженню психічного здоров’я, формуванню вмінь та навичок духовного самовдосконалення.

Освітній аспект діяльності:
передбачає забезпечення студентів, керівників груп, вихователів гуртожитків та викладачів коледжу сучасними психологічними знаннями.

 

У своїй діяльності соціально-психологічна служба керується:

 • Конституцією України,

 • Законами України, зокрема, законом «Про освіту» та «Про вищу освіту»,

 • Положенням про психологічну службу в системі освіти України від 03.05.99 р. № 127 і 922/4215 і поправками від 07.06.01 р. № 439 і 570/5761 до Положення про психологічну службу в системі освіти України.

 • Положенням про психологічну службу - Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 №616 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.07.2009 року за № 687/16703

 • Наказ Міністерства освіти і науки України № 1248 від 30.12.2009 року «Про покращення соціально-педагогічного та психологічного супроводу навчального процесу у вищих навальних закладах Ш-IV рівнів акредитації».

 • Актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

Мета та основні завдання діяльності соціально-психологічної служби

Мета діяльності соціально-психологічної служби:

 • підвищення якості і забезпечення доступності послуг у сфері практичної психології;

 • створення умов для формування психологічної культури населення і світоглядної позиції;

 • пропагування розвитку здорової цілісної особистості у фізичному, психічному, суспільному і духовному вимірі;

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами практичної психології;

 • сприяння створенню оптимальних умов для гармонійного та різнобічного розвитку, самореалізації та самоактуалізації, а також професійного становлення студентської молоді,

Основні завдання діяльності соціально-психологічної служби:

 • надання психологічної допомоги студентам, керівникам груп, вихователям гуртожитків та викладачам коледжу у складних життєвих ситуаціях;

 • психологічна просвіта: формування потреб у психологічних знаннях; ознайомлення студентів та викладачів з основами психології; підвищення психолого-педагогічної компетенції викладацького складу;

 • створення умов для реалізації творчого, наукового, особистісного й інтелектуального потенціалу студентів, випускників і викладачів;

 • психологічний супровід навчально-виховного процесу

 • психологічний супровід розвитку особистості студента;

 • здійснення психопрофілактики, адаптації;

 • моніторинг актуальних соціально - психологічних проблем студентського середовища та своєчасне реагування на них;

 • формування у молоді готовності до самостійного життя після завершення навчання;

 • формування позитивного морально-психологічного клімату в студентському колективі.

Напрямки діяльності:

 • соціально-психологічна адаптація студентів до навчання у ВНЗ;

 • здоровий спосіб життя;

 • психологічна культура особистості.

 • профорієнтаційна робота: надання допомоги у професійному та особистому самовизначенні студентської молоді;

 • психологічна допомога особистості у подолання кризових ситуацій з метою особистісного росту;

 • соціально-психологічна допомога студентській сім'ї;

 • надання психологічної допомоги батькам у їх взаємовідносинах з власними дітьми.

 • участь у реалізації грантових проектів різної тематики – забезпечення психологічного супроводу виконання проектів.