Обсяг державного замовлення Березнівського лісотехнічного коледжу НУВГП