Заочне відділення

 


Завідувач заочним відділенням

Колісник Ольга Миколаївна

 

  Заочне відділення лісового коледжу створене у 1968 році.

  Студенти відділення готуються для обліково-статистичної роботи в організаціях, підприємствах та установах різних галузей народного господарства всіх форм власності на перших посадах касира, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, а також на посадах, що заміщуються молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та номенклатурних посад.

  Працює 9 спеціалізованих кабінетів та лабораторій, 4 з них комп’ютеризовані; навчальна бухгалтерія, та ще 9 навчальних кабінетів і лабораторій. Всі комп’ютери підключені до мережі Інтернет - користування  Інтернетом безкоштовне.

  

На відділенні проводиться навчання за такими спеціальностями:

 

Спеціальність: "БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК"

Кваліфікація – бухгалтер


Студенти відділення готуються для обліково-статистичної роботи в організаціях, підприємствах та установах різних галузей народного господарства всіх форм власності на перших посадах касира, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, а також на посадах, що заміщуються молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та номенклатурних посад.

Терміни навчання: 

на основі повної загальної освіти - 2 роки


 

 

 

Спеціальність: "ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

Кваліфікація - технік лісового господарства


Сфера діяльності: випускники можуть працювати на державних лісогосподарських підприємствах, державних лісомисливських господарствах, лісогосподарських підприємствах комунальної та приватної форми власності, лісонасінневих станціях, державних лісозахисних підприємствах, лісовпорядкувальних експедиціях, відокремлених підрозділах дистанції захисних лісонасаджень залізничного та автомобільного транспорту, зеленого будівництва населених пунктів,  тепличних господарствах, лісомеліоративних станціях, мисливських  господарствах, установах, які забезпечують перевірку і оцінку якості ведення лісогосподарських заходів, природних національних дендропарках, заказниках.


Терміни навчання: 

на основі повної загальної освіти - 3 роки

 

 

 

Спеціальність:  "МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО"

Кваліфікація - технік мисливського господарства


Сфера діяльності: підприємства лісової галузі, лісомисливські господарства всіх форм власності (приватної, державної та громадської), біосферні заповідники, зоологічні парки, природні національні парки.


Терміни навчання:

на основі повної загальної освіти - 2 роки